Ein Kerem (De Verkenners 19)


Ein Kerem

Ein Kerem; het is een prachtig, groen dorpje in de heuvels van Judea. Opvallend is het grote aantal kerken en kloosters in het dorp. Dat heeft natuurlijk een reden. Volgens een oude christelijke traditie is Ein Kerem het geboortedorp van Johannes de Doper. In deze video nemen we een kijkje in Ein Kerem. We eindigen onze verkenningstocht bij een jubelende muur. Ga je mee op pad?

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Johannes de Doper, Zacharias, Elizabeth, Maria, Ein Kerem, Bergen van Judea, St. Johanneskerk, Kerk van de Visitatie, Lukas, Even Saphir, klooster, kerk, wilde honing, sprinkhanen, Jeruzalem, Mariabron, voorloper, priester, tempel .