Sponsors

U begrijpt dat het maken van video’s veel tijd en geld kost. Omdat we niets hoeven te verdienen aan het materiaal en de producent het project van harte steunt, kan het allemaal aanzienlijk goedkoper. Toch blijven de kosten per video stevig.

Wij hebben er bewust voor gekozen om het materiaal vrij ter beschikking te stellen. Zo hopen we zoveel mogelijk mensen te bereiken. Bij regelmatig gebruik willen we u echter vriendelijk vragen om een donatie te overwegen. Gebruikt u het materiaal regelmatig op school of op de vereniging? We kunnen u tot niets verplichten, maar we zijn bij het uitwerken van onze plannen ook uitgegaan van uw financiële steun. Vergeet u ons niet?

Verschillende ondernemers zien het belang van dit project. Door hun royale bijdrage kan de camera blijven draaien.

Bent u ook enthousiast over het project en wilt u daarom financieel een steentje bijdragen?

  • Alle donaties, groot én klein, worden bijzonder gewaardeerd!
  • Steunt u het project met 2.500 euro of meer, dan vermelden we (desgewenst) uw logo en (bedrijfs)naam op de website.
  • Bij donaties vanaf 10.000 euro vermelden we (desgewenst) uw bedrijfslogo en website in de aftiteling van de video’s die nog geproduceerd zullen worden.

U kunt direct een gift overmaken via de knop ‘donaties’. U kunt uw sponsorbedrag ook rechtstreeks overmaken naar een van de participerende stichtingen (onder vermelding van ‘De Verkenners’). Alle stichtingen hebben de ANBI-status. Dit betekent dat uw gift in principe fiscaal aftrekbaar is.

  • NL02 INGB 0678 0850 80 t.n.v. Stichting Centrum voor Israëlstudies
  • NL90 RABO 0377 8534 96 t.n.v. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden
  • NL91 RABO 0395 21 9582 t.n.v. Stichting Steunfonds Israël / Isaac da Costa