Doelstelling

De betrokkenheid op Israël en het Joodse volk onder Nederlandse christenen is groot. Nieuws over Israël wordt vaak nauwgezet gevolgd. Een reis naar Israël staat op het verlanglijstje van menigeen.

Ondertussen wordt betrokkenheid op Israël en het Joodse volk regelmatig verdacht gemaakt. De berichtgeving over Israël in (seculiere) media is nogal eens eenzijdig en daardoor niet zelden storend.

Dit is het beeld dat ook onze (jonge) kinderen vroeg of laat krijgen voorgeschoteld. De gevolgen ervan laten zich raden: de liefde voor Israël taant. In de samenleving in het algemeen spreekt het toenemend antisemitisme wat dit betreft boekdelen.

Als samenwerkende Israëlorganisaties willen we graag een ander geluid laten horen. Ook voor onze kinderen zou liefde voor Israël en het Joodse volk de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn.

Om de liefde voor Israël en de betrokkenheid op het Joodse volk al op jonge leeftijd te stimuleren, zijn we gestart met een uniek Bijbels educatieproject: De Verkenners. Op locatie in Israël maken we tientallen educatieve video’s over onder andere Bijbelse plaatsen, gewoonten en feesten.

De video’s duren per aflevering rond de 5 minuten en zijn primair bedoeld voor kinderen in de leeftijd van ca. 8 tot 12 jaar. De video’s kunnen daarom bijvoorbeeld worden gebruikt ter ondersteuning van de Bijbelvertelling op de bassischool (via een digibord) of in het verenigingsleven.

Door de unieke beelden en de waardevolle informatie zijn de video’s ondertussen ook aantrekkelijk voor ouderen met een hart voor Israël. Het is hierdoor mogelijk om vanaf de bank als het ware rond te reizen in het land van de Bijbel.

Het is ons voornemen dat we tenminste vijftig video’s maken (en door jouw financiële bijdrage worden dat er misschien wel honderd!). Wekelijks posten we op de website een nieuwe video. Houd ons daarom blijvend in de gaten!

Wil je als eerste horen dat er een nieuwe video is geplaatst? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief. Veel kijkplezier toegewenst!