Initiatiefnemers

De Verkenners is een gezamenlijk project van Stichting Steunfonds Israël / Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies.

Onze stichtingen zijn verschillend. Dat geldt deels ook voor onze doelstellingen. Wat ons samenbindt is onze christelijke identiteit en onze betrokkenheid op Israël en het Joodse volk. Bovendien vinden we dat je dingen die je samen kunt doen, als het even kan ook samen moet doen.

Om deze reden startten we als stichtingen eerder, in 2020-21, de actie Noodhulp Israël. En om dezelfde reden zetten we nu gezamenlijk onze schouders onder het project De Verkenners.

De drie betrokken stichtingen tekenen elk voor een deel van de activiteiten die betrekking hebben op het project De Verkenners. Het Centrum voor Israëlstudies stelt Albert en Martha Groothedde ter beschikking voor de opnames. Stichting Steunfonds Israël / Isaac da Costa heeft haar rekeningnummer opengesteld voor donaties die via de website van De Verkenners beschikbaar worden gesteld voor het project. Daarvoor gelden, indien van toepassing, de volgende algemene voorwaarden. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden zet haar schouders onder externe fondsenwerving en PR-activiteiten.

Wil je meer weten over het werk en de missie van onze organisaties? Neem dan gerust een kijkje op onze websites of neem contact met ons op. Onze contactgegevens zijn:

Stichting Steun Messiasbelijdende Joden
Postbus 22
3860 AA Nijkerk
www.messiasbelijdendejoden.nl

Centrum voor Israëlstudies
Postbus 80
6710 BB Ede
www.hetcis.nl

Stichting Steunfonds Israël / Isaac da Costa
Duke Ellingtonstraat 13
4337 XT  Middelburg
www.steunfondsisrael.nl