Donatie

Je begrijpt dat het maken van video’s veel tijd en geld kost. Omdat we niets hoeven te verdienen aan het materiaal en de producent het project van harte steunt, kan het allemaal aanzienlijk goedkoper. Toch blijven de kosten per video stevig.

Ben je ook enthousiast over het project en wil je daarom financieel een steentje bijdragen?U kunt uw sponsorbedrag ook rechtstreeks overmaken naar een van de participerende stichtingen (onder vermelding van ‘De Verkenners’). Alle stichtingen hebben de ANBI-status. Dit betekent dat uw gift in principe fiscaal aftrekbaar is.

  • NL02 INGB 0678 0850 80 t.n.v. Stichting Centrum voor Israëlstudies
  • NL90 RABO 0377 8534 96 t.n.v. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden
  • NL91 RABO 0395 21 9582 t.n.v. Stichting Steunfonds Israël / Isaac da Costa