Sjavoeot (De Verkenners 67)


Sjavoeot

Binnenkort vieren de Joden Sjavoeot (het Wekenfeest). Sjavoeot is het laatste Joodse voorjaarsfeest en wordt vijftig dagen na Pesach gehouden. Het was op Sjavoeot dat de Heilige Geest werd uitgestort; het christelijke Pinksterfeest. Dat is bepaald niet toevallig. Meer daarover leer je in deze video over Sjavoeot!

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Jom Habikoerim, Pesach, Sjavoeot, gerstenoogst, graan, Thora, Heilige Geest, Pinksteren, Eersteling, oogstfeest, Tempelplein, Bovenzaal, wet.