Sataf (De Verkenners 34)


Sataf

Verlang je naar levend water? Bekijk dan ook eens deze video! Water, het is onmisbaar om in leven te blijven. Hoe kwamen mensen in de tijd van de Bijbel eigenlijk aan water? In deze video verkennen we een waterbron bij Sataf. Je leert hoe een bron werkt, ontdekt waar mensen vroeger water bewaarden en leert ondertussen meer over een profetie van Jeremia.

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Sataf, waterbak, waterbron, Jeremia, Jezus, verbond, Israël, wijngaarden, levend water, akker, boer, Ein, stenen, muur.