Rosj Hasjana (De Verkenners 78)


Rosj Hasjana

De Joodse kalender wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Bijbelse feesten. De najaarsfeesten zetten in met Rosj Hasjana: Joods Nieuwjaar. Tijdens dit indrukwekkende feest wordt er in de synagoge regelmatig op de ‘sjofar’, de ramshoorn, geblazen. In deze video leer je meer over Rosj Hasjana, hoor je het geluid van de ramshoorn én ontdek je welk verband er is met de wederkomst van Jezus Christus.

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Rosj Hasjanna, Jom Kipoer, Tien dagen van bekering, sjofar, wederkomst, ramshoorn, chatima tova, levensboek, bekering.