Pesach (deel 2) (De Verkenners 61)


Pesach (deel 2)

Het hoogtepunt van Pesach is de sedermaaltijd. Dit is een maaltijd vol symboliek. In de vorige video heb je meer geleerd over de voorbereidingen voor Pesach en de betekenis van de ‘matse’, het ongezuurde brood. In deze vervolgaflevering gaat het over de verschillende gerechten op de sederschotel en hoor je meer over de prachtige betekenis van de bekers wijn op de sedertafel. Je gaat begrijpen waarom de Heere Jezus over een van de bekers zegt: ‘Dit is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden.’

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Pesach, sedermaaltijd, sederschotel, maror, karpas, laatste avondmaal, charoset, paasfeest, pascha, vier bekers, vijf bekers, beker van verlossing, nieuwe verbond, nieuwe testament, Gethsemané, lijdensbeker.