Kapernaüm (De Verkenners 57)


Kapernaüm

Kapernaüm; het is de plaats waar de Heere Jezus Christus een tijd woonde. Het is de plek ook waar Hij veel wonderen heeft gedaan. Een bevoorrechte plaats dus. In deze video verkennen we het historische stadje aan het Meer van Galilea. We bezoeken onder andere de plek waar ooit het Evangelie uit de mond van Jezus Zelf klonk; prachtig! Maar ondertussen geldt ook voor Kapernaüm: zegeningen van God zijn niet vrijblijvend…

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Kapernaüm, synagoge, Meer van Galilea, Via Maris, mijlpaal, molensteen, vissers der mensen, Sodom en Gomorra, Romeinse officier, schoonmoeder van Petrus.