Jericho NT (De Verkenners 9)


Jericho NT

Ben jij een koukleum? Dan heb ik goed nieuws. In deze aflevering van De Verkenners gaan we op stap in Jericho. Weet je dat het in die stad ‘s zomers gerust 40 graden kan zijn? Koning Herodus kon die hoge temperaturen blijkbaar wel waarderen. In Jericho bouwde hij een prachtig paleis. In de video nemen we er een kijkje. Verder gaan we op zoek naar de boom van Zacheüs. Wat denk je, zal die er nog staan?

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Jericho, Zacheüs, Bartimeüs, Jezus, vijgenboom, tollenaren, belastingkantoor, boom, Herodus Antipas, Herodus de Grote, winterpaleis, falafal, Jordaanvallei.