Jaffo (De Verkenners 63)


Jaffo

Jaffo; het is een gezellig havenstadje aan de Middellandse Zee. Nog niet zo lang geleden bruiste het in Jaffo van de bedrijvigheid. Tegenwoordig meren de grote zeeschepen elders af en is de haven het domein van vissers en toeristen. Jaffo, het is het stadje waar Jona ooit de boot nam naar Tarsis; ongehoorzaam aan de roeping van God. Het is ook de plek waar Petrus na een visioen besloot mee te gaan met de knechten van Cornelius; gehoorzaam aan de roeping van God. Ga je mee op pad in Jaffo?

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors (zie hiervoor: http://www.deverkenners.info). Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Joppe, Jaffo, Yaffo, Cornelius, Caesarea, Lydda, Lod, onrein, heidenen, Simon de leerlooier, Dorcas, Tabitha, vissers, haven, visioen, reine en onreine dieren, Handelingen 10, Pinksterdag, Heilige Geest, Ben Gurion.