Gethsémané (De Verkenners 21)


Gethsémané

Het is een hof waar vroeger olijven werden geperst. Het is ook de hof waar de Heere Jezus zwaar moest lijden. Het is een plek van mijmering en bezinning. Een plek die confronteert met onze zonde en schuld. Een plaats echter ook waar het Evangelie schittert: de Heere Jezus gehoorzaamde aan de wil van God de Vader uit liefde voor zondaren! In deze aflevering verkennen we Gethsémané.

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors . Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Gethsémané, Olijfberg, olijfgaard, olijfpers, zonde, olijfbomen, druppels bloed, Evangelie, Kerk van alle volken.