De Samaritanen (De Verkenners 71)


De Samaritanen

De Samaritanen; in de Bijbel lezen we regelmatig over deze bevolkingsgroep. Maar wie waren de Samaritanen? Waarin verschilden ze van de Joden? En wat vond Jezus eigenlijk van de Samaritanen? Er leven wereldwijd nog ruim 800 Samaritanen. In deze video zoeken we ze op. Ook verkennen we de restanten van de Samaritaanse tempel op de berg Gerizim. Ga je mee op pad?

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Samaritanen, Gerizim, Kiryat Luza, hogepriester, Samaria, Samaritaanse vrouw, barmhartige Samaritaan, Jakobsbron, Samaritaanse tempel.