De Grafkerk (Golgotha) (De Verkenners 59)


De Grafkerk (Golgotha)

De Grafkerk in Jeruzalem is volgens veel deskundigen gebouwd op de plek waar de Heere Jezus is gestorven (Golgotha) én begraven (het graf van Jozef van Arimathea). Een bezoek aan de Grafkerk voelt voor veel protestantse christenen vervreemdend. Daarom bezoeken velen van hen liever de Graftuin. Dat is begrijpelijk. De Graftuin is een mooie, rustige tuin in Jeruzalem met een eeuwenoud graf. Historisch gezien heeft de Grafkerk echter betere papieren. En daarom toch ook een video over De Grafkerk.

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Grafkerk, Grafkapel, Golgotha, Jozef van Arimathea, Golgota, Jezus’ graf, Israël, educatie, onderwijs.