Tell Megiddo (De Verkenners 51)


Tell Megiddo

Houd je van paarden? Wil je weten hoe een stad vroeger tijdens een belegering aan water kwam? Ben je benieuwd naar dé ‘tell’ van Israël? Bekijk dan deze video over Megiddo. We dwalen door een poortencomplex van vele duizenden jaren oud. Brengen een bezoek aan paardenstallen uit de tijd van de koningen van Israël én verkennen een enorm altaar waar Kanaänieten vroeger hun offers brachten. Ga je mee op pad?

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Megiddo, Armageddon, paleis, paardenstal, paarden, waterput, tunnel, tell, Jizreëlvallei, Openbaring, altaar, tempel, Kanaänieten, poortgebouw, stadspoort, graansilo, educatie, Israël.