Tell Dan (De Verkenners 55)


Tell Dan

Heeft koning David eigenlijk wel echt bestaan? Sommige wetenschappers waren daarvan niet overtuigd. Totdat er in Tell Dan iets heel bijzonders werd gevonden. In deze video nemen De Verkenners je mee naar Tell Dan, een prachtige plek in het uiterste noorden van Israël. De oudste stadspoort ter wereld, het altaar van koning Jerobeam, de beroemde Tell Dan-stele; het komt allemaal voorbij in deze leerzame video. Veel kijkplezier toegewenst!

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Dan, Tell Dan, Laïs, Tell Dan stele, Jerobeam, altaren, Bethel, stadspoort, Hazael, Damascus, Israël, onderwijs, educatie.