Soekot (De Verkenners 81)


Soekot

Heb jij wel eens buiten geslapen? Weet je dat elk jaar weer duizenden en nog eens duizenden Joden in het najaar tenminste één nacht buiten slapen in een gammel hutje met een lekkend dak? Dat doen zij uit gehoorzaamheid aan God. Waarom ze dat doen leggen we uit in deze video. In deze aflevering verkennen we Soekot, het Joodse Loofhuttenfeest.

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Soekot, soeka, sjemini atseret, Bijbel, leesrooster, loelav, hosjana, hosjana rabba, loofhuttenfeest, Simchat Thora.