Qaser al-Yehud (De Verkenners 8)


Qaser al-Yehud

Qaser al-Yehud; deze naam moet je waarschijnlijk twee keer lezen voordat je een beetje helder hebt hoe je het uitspreekt. Je mag de naam vergeten! In deze aflevering verkennen we de plaats waar de Heere Jezus volgens de traditie zou zijn gedoopt door Johannes de Doper. In de Bijbel heet die plek Bethabara. Weet je echter dat er op die plek veel meer gebeurde? Je gaat het ontdekken in deze video van De Verkenners!

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Bethabara, Johannes de Doper, Jozua, Jordaan, Elia, Elisa, haren mantel, grens, Jordanië, Overjordaanse, Dan, Yeshua, doop, Jericho, Qaser al-Yehud, duif, Maleachi 4.