Poerim (De Verkenners 56)


Poerim

Poerim is het favoriete feest van veel Joodse kinderen. Dat komt natuurlijk door de bijbehorende verkleedpartijen. En ook smullen ze maar al te graag van de zogenaamde ‘hamansoren’ en andere lekkernijen. Poerim wordt gehouden op de 14e dag van de Joodse maand Adar, vaak valt dat in maart. Het vrolijke feest heeft alles te maken met het Bijbelboek Esther. Hoe dat precies zit, leer je in deze video.

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors . Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Poerim, Purim, Haman, Hamansoren, Esther, Mordechai, masker, verkleedkleren, ratelaar, onderwijs, Israël, educatie, Joodse feesten.