Pesach (deel 1) (De Verkenners 60)


Pesach (deel 1)

Pesach, het is een van de belangrijkste Bijbelse feesten. Het feest herinnert het Joodse volk aan de uittocht uit Egypte. De Heere Jezus gaf aan het feest een extra betekenis. Dat deed Hij tijdens een sedermaaltijd met Zijn discipelen vlak voor Zijn sterven. In twee video’s verkennen we samen de sedermaaltijd. Wat is de symboliek achter de verschillende gerechten? En waarom noemt de Heere Jezus een stukje ‘matse’ ‘Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt’?

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors (zie hiervoor: http://www.deverkenners.info). Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Pesach, sedermaaltijd, matse, heilig avondmaal, Egypte, slavernij, grote schoonmaak, gist, voetwassing, maror, karpas, laatste avondmaal, pascha, paasfeest, afikoman.