Nazareth (De Verkenners 72)


Nazareth

Nazareth, in de tijd van het Nieuwe Testament was het een nietszeggende plaats. De Heere Jezus voelde Zich echter niet te goed voor Nazareth. Daar wilde Hij zijn, om te dienen. In deze video verkennen we het moderne Nazareth. We bezoeken de Kerk van de aankondiging en nemen een kijkje bij de mogelijke helling waar Jezus’ dorpsgenoten Hem naar beneden wilden gooien. Verder zoeken we samen een antwoord op twee lastige Bijbelse vragen. Help je mee?

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors (zie hiervoor: http://www.deverkenners.info). Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Nazareth, Zippori, Spruit, Messias, Kerk van de aankondiging, Jozef, Maria, Andreas, Nathanaël, nazoreeer, nazarener.