Joodse kleding (De Verkenners 70)


Joodse kleding

Veel orthodoxe-Joden zijn te herkennen aan hun kleding. Ze dragen vaak een witte blouse, een zwart pak en een zwarte hoed. En dan heb je natuurlijk nog de specifiek religieuze attributen: de ‘tsietsiet’, het keppeltje en de gebedsriemen. Deze typisch Joodse outfit is niet willekeurig. Er zit een gedachte achter, vaak zelfs een Bijbelse gedachte. Welke? Dat leer je in deze video!

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Hoed, kleding, talliet, tallies, tefillin, gebedsriemen, bloedvloeiende vrouw, sjema, tsietsiet, talliet katan, talliet gadol.