Het Meer van Galilea (De Verkenners 1)


Het Meer van Galilea

Wat is het Meer van Galilea een prachtige plek! Het blinkende water, de kleurrijke bloemen, de omringende bergen; fantastisch! In deze aflevering van De Verkenners ontdekken we dit grootste zoetwatermeer van Israël. Aan de oever ervan werden verschillende vissers door de Heere Jezus geroepen om ‘vissers van mensen’ te worden. In deze video geven we je de beelden bij enkele prachtige Bijbelse geschiedenissen. Ga mee op pad!

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Meer van Galilea, Meer van Tiberias, Kinerret, Galilea, Hermon, Golan, Jordaan, Jezus, discipelen, vissers, storm, wonderbare visvangst, Jordaanvallei, breuklijn.