Het Kidrondal (De Verkenners 33)


Het Kidrondal

Het Kidrondal; het is een diep dal aan de oostkant van Jeruzalem tussen de Tempelberg en de Olijfberg. In deze aflevering verkennen we deze historische plek. We bewonderen Absaloms ‘hand’, we leren het verhaal kennen achter enkele eeuwenoude praalgraven én we verwonderen ons over de gehoorzaamheid van de Heere Jezus. Geniet van deze video!

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Kidron, Olijfberg, afgoden, graven, Absalom, Absaloms hand, Grafmonument, Zacharia, Hezir, Nehemia, Farizeeën, Schriftgeleerden, Kidronvallei, vuilnisbelt, begraafplaats, wederkomst, archeologen, Tempelberg.