Het Hinnomdal (De Verkenners 6)


Het Hinnomdal

Niet alle plaatsen in Israël zijn even fijn om te bezoeken. Het Hinnomdal is zo’n plek. Het was in de tijd van de Bijbel een griezelige plaats. Er werden verschrikkelijke offers gebracht en het stonk er vreselijk. De profeet Jeremia kondigde echter aan dat dit nare dal door Gods genade zal veranderen in een soort paradijs. Ga mee verkenningstocht in het Hinnomdal!

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Hinnomdal, offers, afgoden, belofte, Jeremia, begraafplaats, vuilnisbelt, graven, rook, vuur, hel, gehenna, Akeldama, akker van de pottenbakker, onrein, vreemdelingen, Tofet, heiligen, onreinheid, Ben Hinnom.