Hebron (De Verkenners 69)


Hebron

Hebron is voor Joden, op Jeruzalem na, de belangrijkste stad. Dat heeft onder andere te maken met Abraham. In deze aflevering verkennen we Hebron. We ontdekken een trap uit de tijd van de aartsvader en zien restanten van de stadsmuren die de twaalf verspieders angst inboezemden. Ook brengen we een bezoek aan Machpela, de plek waar onder andere Abraham en Sara zijn begraven. Ga je mee op pad?

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Hebron, Machpela, Kaleb, Abraham, Sara, Jakob, Lea, Rachel, Izaäk, Rebecca, aartsvaders, spelonk, stadsmuur, Efron, synagoge, moskee, David, Kirjath-Arba.