Een graf uit Jezus’ tijd (De Verkenners 18)


Een graf uit Jezus’ tijd

Hoe werden mensen in de tijd van de Heere Jezus begraven? Hoe ziet een graf uit die tijd er eigenlijk uit? En waarom wachtte de Heere Jezus vier dagen voordat Hij Lazarus uit de dood opwekte? In deze aflevering van De Verkenners bezoeken we een eeuwenoud graf in het heuvelland van Judea. Ter plekke leggen we je uit hoe mensen in de tijd van het Nieuwe Testament werden begraven.

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Graf, dood, Lazarus, grafkamer, ossuarium, beenderenkist, Jozef van Arimathea, Kajafas en lijkgewaad.