De velden van Efratha (De Verkenners 44)


De velden van Efratha

De herders; ze waren de eersten die op kraambezoek gingen bij Jozef en Maria. Ze waren door een engel hoogstpersoonlijk geïnformeerd over de geboorte van de Messias. In deze video verkennen we het werkterrein van de herders: de velden van Efratha. Verder hoor je meer over de mogelijke locatie van de kribbe van Bethlehem. Ga je mee op pad?

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Herders, velden van Efratha, migdal eder, kribbe, engel, ere zij God, geboorte van Jezus, Messias, grot, Bethlehem.