De tabernakel (deel 2) (De Verkenners 89)


De tabernakel (deel 2)

De tabernakel is het huis van God. In deze tweede video over de tabernakel verkennen we de twee belangrijkste delen van de eigenlijke tent: het heilige en het heilige der heiligen (het allerheiligste). Veel attributen in het heilige en het heilige der heiligen hebben een prachtige symbolische betekenis. Ook daarover leer je meer in deze video.

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Tabernakel, tempel, heilige, tafel der toonbroden, reukofferaltaar, menorah, heilige der heiligen, ark, kruikje met manna, tien geboden, staf van Aäron, hogepriester, bloed, offer, Hebreeën, koperen wasvat, spiegeltjes, voorhangsel.