De tabernakel (deel 1) (De Verkenners 88)


De tabernakel (deel 1)

De tabernakel is het huis van God. Daarin woonde Hij tussen de Israëlieten. Ook letterlijk; de tabernakel stond midden in het legerkamp. De idee voor een tabernakel kwam van God. Ook het ontwerp van de tabernakel komt van God. Veel onderdelen van de tabernakel hebben een diepe betekenis. In twee video’s leer je meer over de tabernakel en de voorwerpen in de tabernakel. De video’s zijn opgenomen bij een replica van de tabernakel in de Negev-woestijn in Israël.

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Tabernakel, offer, Sinaï, tent, Egypte, Israël, Timnapark, brandofferaltaar, omheining, offer, offerdier, brandofferaltaar, zonde, straf, paradijs, heiligheid, voorhof, legerkamp.