De Olijfberg (De Verkenners 2)


De Olijfberg

De Olijfberg, het is misschien wel de bekendste berg ter wereld! Het is de plaats van Jezus’ hemelvaart én de plek waar Hij terugkomt op de jongste dag. In deze aflevering van De Verkenners laten we je genieten van het uitzicht op de top van de Olijfberg, nemen we je mee naar de kapel “Dominus flevit” en vertellen we je meer over de plaats waar de Heere Jezus zou zijn opgevaren naar de hemel.

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël / Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Olijfberg, Dominus flevit, uitzicht, Tempelberg, West-Jeruzalem, Oude Stad, Hemelsvaartskapel, Lukas 19, Jezus weende, kapel, wederkomst, voetstappen, Gethsemané.