De Karmel (De Verkenners 66)


De Karmel

De Karmel is een beboste, rotsachtige bergrug in Israël. Op de Karmel kun je heerlijk wandelen. Vanaf sommige plekken heb je een prachtig uitzicht op de Middellandse Zee, de havenstad Haifa en grote delen van het noorden en midden van Israël. In deze video verkennen we het Karmelgebergte. Ook bezoeken we Muhraqa, de plek waar de Baälpriesters en Elia een offer brachten. Na een gebed van Elia viel er vuur uit de hemel dat het altaar van Elia compleet verteerde. Ga je mee op pad?!

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors (zie hiervoor: http://www.deverkenners.info). Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Karmel, Karmelgebergte, Elia, Muhraqa, droogte, Baäl, altaar, afgoden, hoogte, wijngaard, Sharon, Akko, Jizreeëlvallei, vlakte van Akko, Kison.