De Geboortekerk (De Verkenners 45)


De Geboortekerk

Bethlehem; het is de geboorteplaats van de Heere Jezus. Grootste trekpleister van de stad is de Geboortekerk. Deze kerk is volgens een oude traditie gebouwd op een grot waar Maria zou zijn bevallen van de Zaligmaker. Goud, zilver en wierook vechten in de eeuwenoude Geboortekerk om de aandacht van de bezoeker. Het leidt af van de kern: ‘Het Woord is vlees geworden!’

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Geboortekerk, Bethlehem, velden van Efratha, Geboorteplein, kribbe, Arabische stad, toeristen, stal, geboorte van Jezus, Messias, grot.