De Dode Zee (De Verkenners 38)


De Dode Zee

De Dode Zee; het is een van de meest bijzondere plekken op aarde. In de aflevering dalen we af naar het diepste plekje op aarde. Je leert van alles over de Dode Zee en de omgeving. Wist jij bijvoorbeeld dat een flinke slok Dode Zee-water dodelijk is? Opgepast dus! Ondertussen blijft drijven in de Dode Zee natuurlijk een fantastische ervaring…

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Dode Zee, Zoutzee Oostelijke Zee, zout water, verdroging, Sodom en Gomorra, vissen, Ezechiël, zoet water, verdamping, Kidron, Jordaan.