De Bijbelheuvel (De Verkenners 10)


De Bijbelheuvel

Stel je voor, je bent aan het graven en stuit op een eeuwenoude schat. Het overkwam de Israëlische tiener Nathan. Op de Bijbelheuvel in Jeruzalem deed hij een geweldige ontdekking. In deze aflevering hoor je meer over de Bijbelheuvel. Je leert hoe mensen duizenden jaren geleden werden begraven. En natuurlijk kom je ook meer te weten over de ontdekking van Nathan.

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors (zie hiervoor: www.deverkenners.info). Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Bijbelheuvel, Givat HaTenach, uitzicht, graf, grafkamer, beenderenkamer, silver scroll, priesterlijke zegen, Numeri 6, schat, kruik, Bijbeltekst, archeologie, archeoloog, familiegraf, linnen doek, Ketef Hinnom, Hizkia, Hinnomvallei, Schotse kerk.