Bethlehem (De Verkenners 5)


Bethlehem

Bethlehem, het is de geboorteplaats van de Heere Jezus. Maar weet jij dat ook veel andere Bijbelse geschiedenissen zich afspeelden in dit stadje ten zuiden van Jeruzalem? In deze aflevering van De Verkenners gaan we op bezoek in Bethlehem. Je ontdekt de treffende symboliek achter de plaatsnaam en leert onder andere meer over een aquaduct. Ga je mee op pad?

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël / Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Bethlehem, broodhuis, aquaduct, Herodus, waterbassins, heuvels, water, bron, David, Naomi, Ruth, Heere Jezus,Elimelech, Moab, Efrat, Rachel, Graf van Rachel, heuvelland van Judea, Herodion, moslims, christenen.