Banias (Caesarea Filippi) (De Verkenners 58)


Banias (Caesarea Filippi)

Banias; het is een prachtige plek in het uiterste noorden van Israël aan de voet van de berg Hermon. Zo’n 2000 geleden was Banias -toen Caesarea Filippi geheten- een belangrijk politiek en religieus centrum. Belangrijkste trekpleister was de tempel van de afgod Pan. Tegenwoordig wordt de plek vooral bezocht door christelijke toeristen. Het is volgens de traditie namelijk de plek waar Petrus een inhoudsvolle belijdenis aflegde: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.’ Ga je mee op verkenningstocht in Banias?

De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël /Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies. Geniet je van de video’s? Overweeg dan eens om het project te steunen door middel van een gift of wordt een van onze officiële sponsors. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten!

Zoektermen: Banias, Petrus’ belijdenis, Hermon, rivier, Psalm 42, waterval, Messias, Pan, Paneas, Caesarea Filippi.